N04B C09_1 Rotigotin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av tegn og symptomer på tidlige stadier av idiopatisk Parkinsons sykdom, som monoterapi (dvs. uten levodopa) eller i kombinasjon med levodopa, dvs. gjennom hele sykdomsforløpet til sene stadier der effekten av levodopa avtar eller varierer og det oppstår fluktuasjoner i terapeutisk effekt (”end of dose” - eller ”on-off”-fluktuasjoner).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsons sykdom-
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)