N04B C05_1 Pramipeksol

Refusjonsberettiget bruk:

Symptomatisk behandling ved idiopatisk Parkinsons sykdom, uten eller i kombinasjon med levodopa.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsons sykdom-
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)