N04B A02_5 Levodopa og dekarboksylasehemmer - Zuades

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av voksne pasienter med idiopatisk Parkinsons sykdom og syndrom.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsonisme229
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom229
G21Sekundær parkinsonisme229
Vilkår:
229

Refusjon ytes kun til pasienter der levodopa/karbidopa i høyere styrker ikke gir tilstrekkelig finjustert dosering for sykdomskontroll og der neste alternativ ville vært levodopa/karbidopa gel eller apomorfin via pumpe.