N04B A02_2 Levodopa og dekarboksylasehemmer - Sinemet tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Parkinsons sykdom og syndrom.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N87Parkinsonisme-
ICDVilkår nr
G20Parkinsons sykdom-
G21Sekundær parkinsonisme-
Vilkår:
Ingen spesifisert.