N04B A02_2 Levodopa og dekarboksylasehemmer - Sinemet tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Parkinsons sykdom og syndrom.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsonisme-
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom-
G21Sekundær parkinsonisme-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)