N04B A02_1 Levodopa og dekarboksylasehemmer - Sinemet Depot, Depot Mite

Refusjonsberettiget bruk:

Parkinsons sykdom og syndrom. Til pasienter med "on-off" syndrom for å redusere "off"-tiden.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N87Parkinsonisme-
ICDVilkårnr.
G20Parkinsons sykdom-
G21Sekundær parkinsonisme-
Vilkår:
Ingen spesifisert.