N04A A02_1 Biperiden

Refusjonsberettiget bruk:

Alle former for parkinsonisme. Medikamentelt betingede ekstrapyramidale symptomer (akutt dystoni og dyskinesi).

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N87Parkinsonisme-
ICDVilkår nr
G20Parkinsons sykdom-
G21Sekundær parkinsonisme-
Vilkår:
Ingen spesifisert.