N03A X18_1 Lakosamid

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling av partiell epilepsi med eller uten sekundær generalisering til pasienter i alderen 16 år eller eldre som er utilfredsstillende behandlet med etablert annenlinjebehandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N88Epilepsi-
ICDVilkår nr
G40Epilepsi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.