N03A X14_1 Levetiracetam - Mikstur, tablett

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsbehandling av voksne, barn og spedbarn fra 1 måned med epilepsi med anfall av partiell type med eller uten sekundær generalisering

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
G40Epilepsi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.