N03A X11_1 Topiramat

Refusjonsberettiget bruk:

Tilleggsmedikasjon til voksne og barn med partielle epileptiske anfall, anfall assosiert med Lennox-Gastaut Syndrom og generaliserte tonisk-kloniske anfall. Hos voksne og barn over 12 år: Monoterapi ved partielle epileptiske anfall og/eller generaliserte tonisk-kloniske anfall. Profylakse mot migrenehodepine hos voksne etter nøye vurdering av mulige behandlingsalternativ

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
N88Epilepsi-
N89Migrene-
ICDVilkår nr
G40Epilepsi-
G43Migrene-
Vilkår:
Ingen spesifisert.