N03A G01_1 Valproinsyre

Refusjonsberettiget bruk:

Epilepsi: Generaliserte anfall, f.eks. tonisk-kloniske anfall, absenser og myoklone anfall. Har også effekt ved partielle anfall. Behandling av akutt manisk episode og profylaktisk behandling av bipolar affektiv lidelse når litium ikke har effekt eller tolereres.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
G40Epilepsi-
Vilkår:
Ingen spesifisert.