N03A F01_1 Karbamazepin - Tablett, depottablett, mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Epilepsi: Komplekse partielle og enkle partielle anfall. Primærgeneraliserte anfall, sekundærgeneraliserte anfall med utvikling til tonisk kloniske anfallstyper. Blandede epilepsiformer. Genuin trigeminusneuralgi. Kronisk, sterk nevropatisk smerte med betydelig redusert livskvalitet og funksjonsevne. Behandling av akutt manisk episode. Profylaktisk behandling av bipolar affektiv lidelse. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-71Kroniske, sterke smerter111, 112
-73Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
N88Epilepsi-
ICDVilkår nr
-71Kroniske, sterke smerter111, 112
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
-F3Behandlingskrevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse-
G40Epilepsi-
Vilkår:
111

Smerteanalyse skal være utført, og dokumenteres i journal. Det skal brukes et validert verktøy for diagnostikk, vurdering av smertegrad og evaluering av effekt av legemiddeltiltak.

112

Behandlingen skal følges opp etter 3 måneder. Legen skal spesielt vurdere effekten opp mot bivirkninger, og behandlingen skal bare kontinueres dersom det har skjedd en vesentlig eller betydelig effekt som påvirker pasientens livskvalitet og/eller funksjonsevne. Dette skal dokumenteres i journal.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.