N03A E01_1 Klonazepam

Refusjonsberettiget bruk:

Til behandling av typiske absenser (petit mal) og atypiske absenser, myokloniske anfall og atoniske anfall. Andrelinjebehandling av infantile spasmer. Tredjelinjebehandling ved tonisk-kloniske anfall (grand mal), enkle og komplekse partielle anfall og i sekundærgeneraliserte tonisk-kloniske anfall. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
N88Epilepsi-
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
G40Epilepsi-
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.