N02C C03_1 Zolmitriptan

Refusjonsberettiget bruk:

Akutt behandling av hodepinefasen ved migrene med eller uten aura.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
N89Migrene-
ICDVilkårnr.
G43Migrene-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)