N02A A55_1 Oksykodon og nalokson

Refusjonsberettiget bruk:

Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 194
ICDVilkår nr
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 194
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

194

Refusjon ytes kun til pasienter som først har benyttet langtidsvirkende opioid med tilstrekkelige mengder av forebyggende laksantia, og som fortsatt har opioidindusert forstoppelse.