N01B B02_2 Lidokain

Refusjonsberettiget bruk:

Epidermolysis bullosa.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S83Epidermolysis bullosa-
ICDVilkår nr
Q81Epidermolysis bullosa-
Vilkår:
Ingen spesifisert.