M05B A06_1 Ibandronsyre - Injeksjonsvæske

Refusjonsberettiget bruk:

Etablert postmenopausal osteoporose med høy risiko for virvelfrakturer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
L95Osteoporose56, 128
ICDVilkårnr.
M80Osteoporose med patologisk brudd56, 128
Vilkår:
56

- Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og - ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.

128

Til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter fordi de: - har gastrointestinale plager som er til hinder for oral behandling, eller - ikke klarer å sitte eller stå i minst 30 minutter slik at doseringsanvisningene for behandling med bisfosfonat tabletter ikke kan overholdes