M05B A04_3 Alendronsyre - Brusetabletter

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av osteoporose hos postmenopausale kvinner med økt risiko for frakturer

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
L95Osteoporose56, 246
ICDVilkårnr.
M80Osteoporose med patologisk brudd56, 246
Vilkår:
56

- Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og - ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.

246

Refusjon ytes kun til pasienter som ikke kan behandles med bisfosfonat tabletter grunnet gastrointestinale plager