M05B A04_1 Alendronsyre - 70 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av postmenopausal osteoporose. Behandling av etablert osteoporose hos menn.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
L95Osteoporose-
ICDVilkårnr.
M80Osteoporose med patologisk brudd-
M81Osteoporose uten patologisk brudd-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)