M04A C01_2 Kolkisin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av akutt urinsyregikt. Profylakse mot urinsyregiktanfall ved oppstart av behandling med allopurinol og urikosuriske legemidler.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T92Urinsyregikt-
ICDVilkår nr
M10Urinsyregikt-
Vilkår:
Ingen spesifisert.