M01A C01_1 Piroksikam

Refusjonsberettiget bruk:

Inflammatoriske leddlidelser. Bekhterevs sykdom. Alvorlig og symptomgivende hofte- eller kneleddsartrose. Inflammasjonstilstand ved bindevevssykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 149
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom149
L89Hofteleddsartrose149
L90Kneleddsartrose149
L91Polyartrose INA149
L99Bindevevssykdom INA149
L99Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom149
L99Psoriasisartritt149
T92Urinsyregikt149
T99Krystallindusert leddlidelse149
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136, 149
M05Seropositiv reumatoid artritt149
M06Annen reumatoid artritt149
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom149
M08Juvenil artritt149
M10Urinsyregikt149
M11Andre krystallinduserte leddlidelser149
M13.0Uspesifisert polyartritt149
M15Polyartrose149
M16Hofteleddsartrose149
M17Kneleddsartrose149
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander149
M31Andre nekrotiserende vaskulitter149
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]149
M33Dermatopolymyositt149
M34Systemisk sklerose149
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev149
M45Ankyloserende spondylitt149
M86.3Kronisk multifokal osteomyelitt149
M94.1Residiverende polykondritt149
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.

149

Piroxikam har større risiko for mage-tarmbivirkninger og alvorlige hudreaksjoner enn andre NSAID. Refusjon ytes kun til pasienter som har startet behandling med piroxikam før 1. januar 2009, og der en nytte/risikovurdering taler for fortsatt bruk. Dette skal dokumenteres i journalen.