L04A X01_1 Azatioprin

Refusjonsberettiget bruk:

Ved transplantasjoner: Forlenger overlevelsen og funksjonen av organtransplantater. Alvorlige inflammatoriske leddlidelser. Autoimmunsykdommer. Bindevevssykdommer. Behandling av Crohns sykdom.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
D94Crohns sykdom-
D97Autoimmun hepatitt-
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom132
L99Bindevevssykdom INA-
L99Psoriasisartritt132
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkår nr
K50Crohns sykdom-
K75.4Autoimmun hepatitt-
M05Seropositiv reumatoid artritt132
M06Annen reumatoid artritt132
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom132
M08Juvenil artritt132
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M34Systemisk sklerose-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
M94.1Residiverende polykondritt-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N05Uspesifisert nefrittisk syndrom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
132

Behandlingen skal være instituert i sykehus eller av spesialist i revmatologi.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.