L04A X01_1 Azatioprin

Refusjonsberettiget bruk:

I kombinasjon med kortikosteroider og/eller andre immunsuppressive legemidler og prosedyrer for å øke overlevelsen til organtransplantater, som nyretransplantater, hjertetransplantater og levertransplantater, samt redusere kortikosteroidbehovet. Behandling av moderat til alvorlige inflammatorisk tarmsykdom (IBD) (Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt) ved behov for kortikosteroidbehandling, hos pasienter som ikke tåler kortikosteroidbehandling og ved sykdom som er refraktær overfor annen standard førstelinjebehandling. Azatioprin alene eller, mer vanlig, i kombinasjon med kortikosteroider og/eller andre legemidler og prosedyrer, har blitt brukt med godt resultat (som kan omfatte reduksjon av dosering eller seponering av kortikosteroider) hos en andel av pasienter med alvorlig revmatoid artritt, systemisk lupus erythematosus, dermatomyositt og polymyositt, autoimmun kronisk aktiv hepatitt, pemphigus vulgaris, polyarteritis nodosa, autoimmun hemolytisk anemi eller kronisk refraktær idiopatisk trombocytopen purpura

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-51Organtransplantasjon136
B82Ervervet hemolytisk anemi-
B83Idiopatisk trombocytopenisk purpura-
D94Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt-
D97Autoimmun hepatitt-
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L99Bindevevssykdom INA-
L99Psoriasisartritt-
S99Pemphigus vulgaris-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkår nr
D59Ervervet hemolytisk anemi-
D69.3Idiopatisk trombocytopenisk purpura-
K50Crohns sykdom-
K51Ulcerøs kolitt-
K75.4Autoimmun hepatitt-
L10.0Pemphigus vulgaris-
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom-
M08Juvenil artritt-
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M34Systemisk sklerose-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
M94.1Residiverende polykondritt-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N05Uspesifisert nefrittisk syndrom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.