H-resept: L03A B13_1 Peginterferon beta-1a

Refusjonsberettiget bruk:

Der det er utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer​/​nasjonal faglig retningslinje og​/​eller anbefalinger fra RHF​/​LIS spesialistgruppe skal rekvirering gjøres i tråd med disse.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.Gjelder legemidler hvor kostnadene dekkes 100% av de regionale helseforetakene. Liste med helseforetaksfinansierte legemidler og ytterligere informasjon om disse ligger på nettsiden til Helsedirektoratet