H-resept: L03A B08_1 Interferon beta-1b

Refusjonsberettiget bruk:

Rekvirering skal gjøres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose og føringer fra RHF/LIS spesialistgruppe.

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.