L02B X02_1 Degareliks

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av avansert hormonavhengig prostatakreft. Behandling av høyrisiko lokalisert og lokalavansert hormonavhengig prostatakreft i kombinasjon med stråleterapi. Neoadjuvant behandling før stråleterapi ved høyrisiko lokalisert eller lokalavansert hormonavhengig prostatakreft.

Refusjonskode:
ICPC Vilkårnr.
Y77 Ondartet svulst prostata 9
ICD Vilkårnr.
C61 Ondartet svulst i blærehalskjertel 9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)