L02B G06_1 Eksemestan

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av avansert østrogenreseptorpositiv brystkreft hos kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener. Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med østrogenreseptor-positiv, invasiv brystkreft, etter tidligere 2 - 3 års adjuvant tamoksifen behandling.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
X76Ondartet svulst bryst (K)9
ICDVilkår nr
C50Ondartet svulst i bryst9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.