L02B G04_1 Letrozol

Refusjonsberettiget bruk:

Primær behandling av hormonavhengig avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner - behandling av avansert brystkreft hos østrogenreseptorpositive kvinner med naturlig eller kunstig indusert postmenopausal status med tilbakefall eller progresjon av sykdommen etter tidligere behandling med antiøstrogener - utvidet adjuvant behandling hos postmenopausale kvinner med hormonreseptorpositiv tidlig invasiv brystkreft som har gjennomgått standard adjuvant behandling med tamoksifen i 5 år - Adjuvant behandling av postmenopausale kvinner med hormonreseptor positiv brystkreft i tidlig fase.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
X76Ondartet svulst bryst (K)9
ICDVilkårnr.
C50Ondartet svulst i bryst9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)