L02B B03_2 Bikalutamid - Tablett 150 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Lokalavansert ikke-metastaserende prostatakreft der kirurgisk eller medisinsk kastrasjon er uegnet.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
Y77Ondartet svulst prostata9
ICDVilkårnr.
C61Ondartet svulst i blærehalskjertel9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)