L02B B03_1 Bikalutamid - Tablett 50 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Metastaserende prostatakreft i kombinasjon med GnRH-agonist eller LHRH analog.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
Y77Ondartet svulst prostata9
ICDVilkår nr
C61Ondartet svulst i blærehalskjertel9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.