L02A E04_1 Triptorelin

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av lokalavansert eller metastaserende, hormonavhengig prostatacancer.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
Y77Ondartet svulst prostata9
ICDVilkårnr.
C61Ondartet svulst i blærehalskjertel9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.