L02A E03_2 Goserelin - Implantat 3,6 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Prostatacancer i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres. Avansert cancer mammae hos pre- og perimenopausale pasienter, egnet for hormonell behandling. Symptomatisk behandling av endometriose. Forbehandling ved endometriereseksjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
X76Ondartet svulst bryst (K)9
X99Endometriose-
Y77Ondartet svulst prostata9
ICDVilkårnr.
C50Ondartet svulst i bryst9
C61Ondartet svulst i blærehalskjertel9
N80Endometriose-
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)