L02A E03_1 Goserelin - Implantat 10,8 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Prostatacancer i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres. Symptomatisk behandling av endometriose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
X99Endometriose-
Y77Ondartet svulst prostata9
ICDVilkår nr
C61Ondartet svulst i blærehalskjertel9
N80Endometriose-
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.