L02A E02_2 Leuprorelin - Procren Depot, Enanton Depot Set 30 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Cancer prostata i avansert stadium hvor kirurgisk kastrasjon er uønsket eller ikke kan gjennomføres.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
Y77Ondartet svulst prostata9
ICDVilkårnr.
C61Ondartet svulst i blærehalskjertel9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.