L02A B01_1 Megestrol

Refusjonsberettiget bruk:

Inoperabel cancer mammae når annen terapi har sviktet.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
X76Ondartet svulst bryst (K)9
Y78Ondartet svulst i bryst (M)9
ICDVilkår nr
C50Ondartet svulst i bryst9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.