H-resept: L01B C53_2 Tegafur, kombinasjoner

Refusjonsberettiget bruk:

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.

222

En blå resept kan ekspederes med H-resept som hjemmel hvis resepten er forskrevet før legemiddelet ble overført til H-reseptordningen