L01B C52_1 Fluorouracil, kombinasjoner

Refusjonsberettiget bruk:

Behandlingskrevende lett følbare og/eller moderat tykke hyperkeratotiske aktiniske keratoser (grad I/II) hos immunokompetente voksne pasienter når størrelse og antall lesjoner begrenser effektiviteten og/eller aksepterbarheten av kryoterapi.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S80Solutløst keratose/solforbrenning54, 136
ICDVilkår nr
L57.0Aktinisk keratose54, 136
Vilkår:
54

Behandlingen skal være instituert av spesialist i hud og veneriske sykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.