J01M A12_2 Levofloksacin - Inhalasjon

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av kroniske lungeinfeksjoner på grunn av Pseudomonas aeruginosa hos voksne pasienter med cystisk fibrose

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
T99Cystisk fibrose231
ICDVilkår nr
E84Cystisk fibrose231
Vilkår:
231

Refusjon ytes kun til pasienter der tobramycin og kolistin er vurdert som uegnet