J01F A10_2 Azitromycin - Tablett, mikstur

Refusjonsberettiget bruk:

Pyogene kroniske eller stadig residiverende infeksjoner i lunger/bronkier. Luftveisinfeksjoner ved cystisk fibrose. Infeksjoner ved immunsvikt. Alvorlige postoperative infeksjoner. Palliativ behandling i livets sluttfase. Infeksjoner ved organtransplantasjon. Indisert når penicillin ikke er egnet.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
A87Komplikasjon etter behandling116, 136
B99Immunsvikt INA31, 136
R78Akutt bronkitt/bronkiolitt106
R79Kronisk bronkitt106
R81Lungebetennelse106
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom106
R96Astma106
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel31, 136
D81Kombinert immunsvikt31, 136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter31, 136
D83Vanlig variabel immunsvikt31, 136
D84Annen immunsvikt31, 136
E84Cystisk fibrose-
J13Pneumoni som skyldes Streptococcus pneumoniae106
J14Pneumoni som skyldes Haemophilus influenzae106
J15Bakteriell pneumoni, ikke klassifisert annet sted106
J16Pneumoni som skyldes andre mikroorganismer IKAS106
J18Pneumoni, uspesifisert mikroorganisme106
J20Akutt bronkitt106
J21Akutt bronkiolitt106
J22Uspesifisert akutt infeksjon i nedre luftveier106
J40Bronkitt, ikke spesifisert som akutt eller kronisk106
J41Ukomplisert og mukopurulent kronisk bronkitt106
J42Uspesifisert kronisk bronkitt106
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom106
J45Astma106
T80Komplikasjoner etter infusjon, transfusjon og terapeutisk injeksjon116, 136
T81.4Infeksjon etter kirurgiske og medisinske prosedyrer, ikke klassifisert annet sted116, 136
T82Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i hjerte og blodkar116, 136
T83Komplikasjoner ved proteser, implantater og transplantater i kjønnsorganer og urinveier116, 136
T84Komplikasjoner ved innvendige ortopediske proteser, implantater og transplantater116, 136
T85Komplikasjoner ved andre innvendige proteser, implantater og transplantater116, 136
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
31

Behandlingen skal være instituert ved infeksjonsmedisinsk, onkologisk eller revmatologisk sykehusavdeling, eller poliklinikk, eller av spesialist i vedkommende spesialitet. Legen kan rekvirere legemidlet til seg selv på blå resept.

106

Pasienten må oppfylle et av følgene vilkår: - Pasienten har brukt/vil bruke antibiotika minst 3 måneder årlig på grunn av infeksjoner i lunger/bronkier. - Pasienten har i gjennomsnitt de to siste årene hatt minst 3 årlige infeksjoner i lunger/bronkier. - Pasienten bruker medikamentell behandling for en kronisk sykdom i refusjonslisten hvor sykdommen gir økt risiko for infeksjoner i lunger/bronkier.

116

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehus.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.