H02A B08_3 Triamcinolon - Injeksjonsvæske 40 mg/ml

Refusjonsberettiget bruk:

Allergiske sykdommer. Dermatoser. Inflammatoriske leddlidelser. Ved organtransplantasjon.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-51Organtransplantasjon136
F71Allergisk konjunktivitt-
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L99Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-
L99Psoriasisartritt-
R97Allergisk rinitt-
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S98Urticaria-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
ICDVilkårnr.
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
H10.1Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt-
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
L50Urticaria-
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom-
M08Juvenil artritt-
M13.0Uspesifisert polyartritt-
M45Ankyloserende spondylitt-
M46.1Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted-
M46.8Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)