H02A B06_1 Prednisolon

Refusjonsberettiget bruk:

Alvorlige lidelser der først og fremst antiinflammatorisk og immunosuppressiv effekt tilsiktes. Kvalme ved immunsvikt og ondartet kreftsykdom. Palliativ behandling i livets sluttfase. Bivirkninger ved behandling av latent eller aktiv tuberkulose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
-50Ondartet kreftsykdom9
-51Organtransplantasjon136
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
A87Binyresvikt etter behandling-
B82Ervervet hemolytisk anemi-
B83Idiopatisk trombocytopenisk purpura-
B99Immunsvikt INA136
B99Sarkoidose-
D84Øsofagitt-
D94Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt-
D97Leversykdom IKA-
F73Chorioretinal betennelse-
F73Iridosyklitt INA-
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L99Bindevevssykdom INA-
L99Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-
L99Psoriasisartritt-
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
R96Astma92
R97Allergisk rinitt-
R99Lungefibrose INA-
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
T99Addisons sykdom-
T99Adrenogenitalt syndrom-
T99Cystisk fibrose-
T99Hypofysesvikt INA-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkårnr.
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
-50Ondartet kreftsykdom9
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom136
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D59Ervervet hemolytisk anemi-
D69.3Idiopatisk trombocytopenisk purpura-
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
D86Sarkoidose-
E23Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse-
E25Adrenogenitale forstyrrelser-
E27Andre forstyrrelser i binyre-
E84Cystisk fibrose-
E89.6Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og medisinske prosedyrer-
H20Iridosyklitt-
H30Chorioretinal betennelse-
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
J43Emfysem90
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
J45Astma92
J84Andre interstitielle lungesykdommer-
K20Øsofagitt-
K50Crohns sykdom-
K51Ulcerøs kolitt-
K70Alkoholisk leversykdom-
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
K74Fibrose og cirrhose i lever-
K75.4Autoimmun hepatitt-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom-
M08Juvenil artritt-
M13.0Uspesifisert polyartritt-
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M34Systemisk sklerose-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
M45Ankyloserende spondylitt-
M46.1Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted-
M46.8Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen-
M94.1Residiverende polykondritt-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N05Uspesifisert nefrittisk syndrom-
Z94Status etter transplantert organ og vev136
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.