H02A B02_2 Deksametason - Tablett 1 mg, 4 mg

Refusjonsberettiget bruk:

Tilstander der antiinflammatorisk og immunsuppressiv effekt av kortikosteroider er ønskelig. Spesielt ved kortvarig intensiv behandling. Cerebralt ødem eller økt intrakranielt trykk på grunn av hjernetumor. Til behandling av brystkreft, ovariekreft, prostatakreft eller testikkelkreft når effekten av kortikosteroider er ønskelig. Profylakse mot kvalme indusert av emetogen kjemoterapi. Palliativ behandling i livets sluttfase.Tuberkuløs meningitt.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-50Ondartet kreftsykdom9
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
A87Binyresvikt etter behandling-
B82Ervervet hemolytisk anemi-
B83Idiopatisk trombocytopenisk purpura-
B99Immunsvikt INA136
B99Sarkoidose-
D94Kronisk enteritt/ulcerøs kolitt-
D97Leversykdom IKA-
F73Chorioretinal betennelse-
F73Iridosyklitt INA-
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L99Bindevevssykdom INA-
L99Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-
L99Psoriasisartritt-
R95Kronisk obstruktiv lungesykdom90
R96Astma92
R99Lungefibrose INA-
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
T99Addisons sykdom-
T99Adrenogenitalt syndrom-
T99Cystisk fibrose-
T99Hypofysesvikt INA-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkår nr
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
-50Ondartet kreftsykdom9
-53Kvalme, forstoppelse eller diaré ved kreftsykdom-
-81Bivirkninger ved tuberkulosebehandling136
-90Palliativ behandling i livets sluttfase136
D59Ervervet hemolytisk anemi-
D69.3Idiopatisk trombocytopenisk purpura-
D80Immunsvikt med overveiende antistoffmangel136
D81Kombinert immunsvikt136
D82Immunsvikt forbundet med andre større defekter136
D83Vanlig variabel immunsvikt136
D84Annen immunsvikt136
D86Sarkoidose-
E23Hypofunksjon og andre forstyrrelser i hypofyse-
E25Adrenogenitale forstyrrelser-
E27Andre forstyrrelser i binyre-
E84Cystisk fibrose-
E89.6Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og medisinske prosedyrer-
H20Iridosyklitt-
H30Chorioretinal betennelse-
J43Emfysem90
J44Annen kronisk obstruktiv lungesykdom90
J45Astma92
J84Andre interstitielle lungesykdommer-
K50Crohns sykdom-
K51Ulcerøs kolitt-
K70Alkoholisk leversykdom-
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
K74Fibrose og cirrhose i lever-
K75.4Autoimmun hepatitt-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom-
M08Juvenil artritt-
M13.0Uspesifisert polyartritt-
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M34Systemisk sklerose-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
M45Ankyloserende spondylitt-
M46.1Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted-
M46.8Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen-
M94.1Residiverende polykondritt-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N05Uspesifisert nefrittisk syndrom-
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.

90

Refusjon ytes kun til pasienter med etablert KOLS. - Diagnosen må være verifisert ved spirometri. - Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

92

Diagnosen astma må være verifisert ved hjelp av spirometri hos barn over 8 år og voksne. Hvis spirometri ikke kan gjennomføres, må årsaken journalføres.

136

Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.