H02A B01_1 Betametason

Refusjonsberettiget bruk:

Til intramuskulær injeksjon: allergiske sykdommer og andre kroniske lidelser som er tilgjengelige for systemisk steroidterapi. Til lokal injeksjon ved inflammatoriske leddlidelser. Til lokal intradermal injeksjon ved visse hudlidelser.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
-50Ondartet kreftsykdom9
A87Binyresvikt etter behandling-
B99Sarkoidose-
D97Leversykdom IKA-
F71Allergisk konjunktivitt-
F73Chorioretinal betennelse-
F73Iridosyklitt INA-
L88Reumatoid artritt/reumatisk sykdom-
L99Bindevevssykdom INA-
L99Leddlidelse ved inflammatorisk tarmsykdom-
L99Psoriasisartritt-
R97Allergisk rinitt-
S86Seboréisk dermatitt-
S87Atopisk dermatitt/eksem-
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA-
S89Bleiedermatitt-
S91Psoriasis-
S98Urticaria-
S99Hud/underhud sykdom IKA-
T99Addisons sykdom-
T99Adrenogenitalt syndrom-
T99Cystisk fibrose-
U88Glomerulonefritt/nefropati-
ICDVilkår nr
-30Annen langvarig og alvorlig hudsykdom-
-50Ondartet kreftsykdom9
D86Sarkoidose-
E25Adrenogenitale forstyrrelser-
E27Andre forstyrrelser i binyre-
E84Cystisk fibrose-
E89.6Hypofunksjon av binyre etter kirurgiske og medisinske prosedyrer-
H10.1Allergisk (akutt atopisk) konjunktivitt-
H20Iridosyklitt-
H30Chorioretinal betennelse-
J30Vasomotorisk og allergisk rinitt-
K70Alkoholisk leversykdom-
K72Leversvikt, ikke klassifisert annet sted-
K74Fibrose og cirrhose i lever-
L20Atopisk dermatitt-
L21Seboréisk dermatitt-
L22Bleiedermatitt-
L23Allergisk kontaktdermatitt-
L24Toksisk kontaktdermatitt-
L40Psoriasis-
L50Urticaria-
M05Seropositiv reumatoid artritt-
M06Annen reumatoid artritt-
M07Leddlidelser ved psoriasis og inflammatorisk tarmsykdom-
M08Juvenil artritt-
M13.0Uspesifisert polyartritt-
M30Polyarteritis nodosa og beslektede tilstander-
M31Andre nekrotiserende vaskulitter-
M32Systemisk lupus erythematosus [SLE]-
M33Dermatopolymyositt-
M34Systemisk sklerose-
M35Annen systemisk affeksjon av bindevev-
M45Ankyloserende spondylitt-
M46.1Sakroiliitt, ikke klassifisert annet sted-
M46.8Andre spesifiserte inflammatoriske lidelser i ryggsøylen-
M94.1Residiverende polykondritt-
N00Akutt nefrittisk syndrom-
N01Raskt progredierende nefrittisk syndrom-
N03Kronisk nefrittisk syndrom-
N04Nefrotisk syndrom-
N05Uspesifisert nefrittisk syndrom-
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.