H01C A02_1 Nafarelin

Refusjonsberettiget bruk:

Endometriose.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
X99Endometriose-
ICDVilkår nr
N80Endometriose-
Vilkår:
Ingen spesifisert.