H01B A02_1 Desmopressin - Nesespray 150 mcg/dose

Refusjonsberettiget bruk:

Terapeutisk for kontroll av blødning samt blødningsprofylakse hos pasienter med mild hemofili A og mild von Willebrands sykdom som reagerer positivt på en testdose. Reduksjon eller normalisering av en forlenget blødningstid ved medfødt trombocyttdysfunksjon hos pasienter som reagerer positivt på en testdose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
B83Hemofili A9
B83Von Willebrands sykdom9
ICDVilkårnr.
D66Arvelig mangel på koagulasjonsfaktor VIII9
D68.0Von Willebrands sykdom9
Vilkår:
9

Behandlingen skal være instituert i sykehus, sykehuspoliklinikk eller av spesialist i vedkommende disiplin.