G04B D12_1 Mirabegron

Refusjonsberettiget bruk:

Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urge-inkontinens)

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
U04Urininkontinens-
ICDVilkårnr.
N39.4Annen spesifisert urininkontinens-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)