G04B D11_1 Fesoterodin

Refusjonsberettiget bruk:

Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urge-inkontinens).

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
U04Urininkontinens-
ICDVilkår nr
N39.4Annen spesifisert urininkontinens-
Vilkår:
Ingen spesifisert.