G04B D10_1 Darifenacin

Refusjonsberettiget bruk:

Motorisk hyperaktiv nevrogen blære med lekkasje (urge-inkontinens).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
U04Urininkontinens-
ICDVilkårnr.
N39.4Annen spesifisert urininkontinens-
Vilkår:
Ingen spesifisert.