G03X C01_1 Raloksifen

Refusjonsberettiget bruk:

Etablert osteoporose (postmenopausal osteoporose og osteoporose med annen årsak).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
L95Osteoporose56
ICDVilkårnr.
M80Osteoporose med patologisk brudd56
Vilkår:
56

- Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og - ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)