G03X C01_1 Raloksifen

Refusjonsberettiget bruk:

Etablert osteoporose (postmenopausal osteoporose og osteoporose med annen årsak).

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
L95Osteoporose56
ICDVilkårnr.
M80Osteoporose med patologisk brudd56
Vilkår:
56

- Benmasse (BMD/BMC) 2,5 standardavvik eller mer under gjennomsnittet til friske, unge voksne kvinner/menn (T-score < -2,5) og - ett eller flere lavenergibrudd (osteoporosebrudd). Hvis benmassemåling av medisinske grunner ikke kan gjennomføres eller det er forhold som gjør tolkningen av undersøkelsen vanskelig, må årsaken journalføres.