H-resept: D11A H05_1 Dupilumab

Refusjonsberettiget bruk:

Vilkår:
216

Refusjon ytes kun etter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist.