D11A H04_1 Alitretinoin

Refusjonsberettiget bruk:

Voksne med alvorlig kronisk håndeksem som ikke responderer på behandling med sterke topikale kortikosteroider.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S87Atopisk dermatitt/eksem54
S88Kontakt-/allergisk dermatitt IKA54
ICDVilkårnr.
L20Atopisk dermatitt54
L23Allergisk kontaktdermatitt54
L24Toksisk kontaktdermatitt54
L30Annen dermatitt54
Vilkår:
54

Behandlingen skal være instituert av spesialist i hud og veneriske sykdommer eller sykehusavdeling med tilsvarende spesialitet.