D05A X52_4 Kalsipotriol, kombinasjoner - Skum

Refusjonsberettiget bruk:

Lokal behandling av psoriasis vulgaris hos voksne.

Refusjonskode:
ICPCVilkår nr
S91Psoriasis-
ICDVilkår nr
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.