D05A X52_4 Kalsipotriol, kombinasjoner - Skum

Refusjonsberettiget bruk:

Lokal behandling av psoriasis vulgaris hos voksne.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
S91Psoriasis-
ICDVilkårnr.
L40Psoriasis-
Vilkår:
Ingen spesifisert.